Lang erfaring som Salgsleder og jobbet med salg i Telecom og Databransjen i mer enn 30 år.

Jeg hjelper kunden til å sette konkrete mål for veien videre.    
Som Coach er jeg opptatt av å ivareta respekt, trygghet og tillit med full fokus på kunden. Jeg er åpen, tilstede og jobber målrettet for å nå kundens mål.

Jeg bruker effektfulle coaching-verktøy for å kunne følge og identifisere kundens behov og ønsker.  Jeg jobber sammen med kunden, hvor kunden utvikler sitt potensiale. Kunden øker sin motivasjon, skaper nye strukturer, og løser oppgaver i hverdagen på en effektiv måte – også mot en ny digital hverdag. 

Jeg er god på å skape team på tvers av enheter i bedriften.        

Samtalen vil alltid foregå på kundens premisser.